Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Cine suntem

....

Centrul de Formare Inițială și Continuă este o instituție de învățământ din subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I.

Misiune

...

Promovează o abordare comună și în comun a provocărilor viitorului pentru personalul din structurile M.A.I.

Cui ne adresăm

...

Programele formative din Oferta noastră educațională, se adresează personalului din instituțiile subordonate M.A.I.

Certificare

...

La finalizarea programelor de formare se acordă certificate, atestate sau adeverințe de absolvire

Centrul de Formare Inițială
și Continuă

Formare inițială

Personalul din cadrul M.A.I. - specialitatea logistică, Polițiștii locali din structurile de ordine publică și circulație rutieră și Management poliţie locală

Formare continuă

Cursuri pentru schimbarea specialității /profilului de muncă, de specializare pe linia formării continue pe post, reintegrare profesională și de perfecţionare

Stagii de pregătire

Capacitate și resurse pentru organizarea și găzduirea activităților de programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri)

Oferta educațională

Written by Administrator
Category:

 

   
  OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017 - 2018
 NOU !  OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2018 - 2019 Grafic cursuri 2017 - 2018

     Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne are onoarea de a vă prezenta Oferta educațională pentru perioada 01 octombrie 2018 - 30 septembrie 2019”, adresându-vă solicitarea de a proceda la consultarea acesteia de către structurile de specialitate cu competențe în managementul activităților de pregătire continuă de la nivelul fiecărei unități, precum și de către șefii grupelor de formare profesională.

     Ca urmare a consultării ofertei noastre educaționale pentru anul 2018-2019, pot fi identificate programe formative în acord cu nevoile de formare profesională din unități care pot sprijini optimizarea formării profesionale a personalului M.A.I.

     Vă adresăm rugămintea de a ne comunica opțiunea dumneavoastră pentru programele formative propuse, atât pentru programele din categoria formării profesionale inițiale în context formal, cât și pentru cele din categoria formării profesionale continue.

     Oferta noastră educațională se particularizează prin programele de formare din domeniul logisticii (programare investițională, protecția mediului sau achiziții publice), organizate și desfășurate în colaborare cu specialiști ai Direcției Generale Logistice din M.A.I., precum și prin programele de formare din domeniul securității și sănătății în muncă, desfășurate cu participarea specialiștilor Direcției Inspecția Muncii din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane din M.A.I. și acreditate de Autoritatea Națională a Calificărilor (certificate cu recunoaștere națională).

     Vă adresăm rugămintea ca propunerile formulate la nivelul instituției dumneavoastră, ca urmare a consultării ofertei educaționale, să fie transmise la Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I., atât în format letric (Orăștie, str. Armatei, nr. 16, tel. 0254/ 241 990 şi fax 0254 247 521), cât şi electronic (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), până la data de 01.05.2018, conform prevederilor art. 10 alin 2 cap. II din Dispoziția Directorului General al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/2237 din 18.11.2016 privind organizarea, desfășurarea şi evaluarea formării profesionale continue a poliţiştilor şi cadrelor militare, după următoarea machetă:

Formare inițială în context formal

Denumirea cursului

Forma de desfășurare

Nr participanți/de serii propuse de CFIC

Nr de participanți din partea structurii beneficiare

Cursuri de inițiere în carieră – LOGISTICĂ

Cu frecvență/  4 săptămâni /

/ ianuarie 2019-iunie 2019

Agenți/Ofițeri -  personal prevăzute la Anexa 4, art.5, alin.(1), lit.a  din O.M.A.I. 140 din 2016 și O.M.A.I. 177 din 20162 serii /30 cursanți (funcții de specialiști)

2 agenți/ 3 ofițeri

Formare continuă  în context formal

(exemplu) c) Cursuri pe linii conexe de muncă în sprijinul specialității

Denumirea cursului

Forma de desfășurare

Nr participanți/de serii propuse de CFIC

Nr de participanți din partea structurii beneficiare

Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - Curs acreditat A.N.C

3 săptămâni, cu frecvență,

Ianuarie 2019 –iunie 2019

Lucrătorii din structurile M.A.I., absolvenţi de studii medii, cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. 2 serii,

20 cursanţi/serie

1 agent/1 ofițer/1 funcționar public/consilier

     

     Având în vedere capacitatea și resursele Centrului în derularea activităților de formare profesională, așteptăm cu interes propunerile dumneavoastră pentru a organiza împreună și alte activități sau programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri ş.a.), care în prezent nu se află în oferta noastră educațională, dar care corespund nevoilor de formare profesională a personalului din cadrul instituțiilor M.A.I..

     Persoanele de contact sunt: comisar-șef de poliţie Daniel Dragomir – director adjunct, tel. interior M.A.I. 054 28226 și  subcomisar de poliţie Floriana Simedrea, Compartiment Planificare, Metodică şi Bibliotecă , tel. interior M.A.I. 054 28207, tel. 0254 241 990, fax 0254 247 521.

 

   Activitățile de formare profesională se desfășoară în 6 săli de clasă, dotate cu calculatoare și videoproiectoare, având o capacitate totală de 250 de locuri. De asemenea, Centrul dispune de  un amfiteatru  cu o capacitate de 130 locuri și un laborator de management integrat pentru situații de criză cu o capacitate de 25 locuri care asigură condiții moderne de pregătire.

   Ședințele de executare a tragerilor cu armamentul din dotare se realizează într-un poligon de tragere omologat sau în cadrul laboratorului S.I.S.T.A. (Sistem Informatic pentru Simularea Tragerilor cu Armamentul)

 
 

   Biblioteca Centrului, prin intermediul colecțiilor sale ce cuprind titluri din toate domeniile de interes, asigură necesarul de documentare și informare a participanților la programele de formare.

   Laboratorul de informatică, cu un număr de 22 de locuri, completează nevoile de formare desfășurate la nivelul Centrului.

 
 

   Aplicațiile, exercițiile tactice ori ședințele practice de specialitate, în funcție de specificul fiecăreia, se desfășoară în cadrul Centrului sau în colaborare cu alte instituții.

 

   Baza pentru pregătirea sportivă a Centrului este alcătuită din sala de autoapărare, sala de forță și teren de fotbal cu pistă de atletism.

 
 

   Centrul are o capacitate de cazare de 130 de locuri, 100 locuri pentru bărbați și 30 locuri pentru femei și poate asigura condiții de hrănire pentru un număr de 250 de persoane, în condiții deosebite și cu personal specializat.