Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Evenimente

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Subcomisar de poliție SIMEDREA IONELIA FLORIANA
Telefon: 0254.241.990;  Fax: 0254.247.521
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
MAI

RESPONSABIL DE MEDIU

     Luna mai 2019 a debutat cu a II-a serie a programului formativ ”Responsabil de mediu”, curs autorizat de Autoritatea Națională a Calificărilor, cod COR 325710, organizat sub coordonarea Direcției Generale Logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

     Această serie se adresează unui număr de 16 ofițeri, subofițeri și agenți din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (I.T.P.F. Oradea și Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră Oradea, I.T.P.F. Iași, I.T.P.F. Timișoara și Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași), Inspectoratului General al Poliției Române (I.P.J. Botoșani, I.P.J. Dolj, I.P.J.Alba, I.P.J. Ilfov, I.P.J. Argeș ) și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

     Pe parcurul celor 10 zile, cursanții învață să aplice legislația națională și specifică privind protecția mediului. Sunt utilizate metode interactive, cu scopul de a forma competențele profesionale prevăzute de standardul ocupational ”Responsabil de mediu”, iar aplicarea legislației naționale din domeniul protecției mediului este urmărită în mod constant de către  conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

POLIȚIA LOCALĂ - SERIA I -2018-2019

     În data de 06 mai 2019, Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. –Orăștie a deschis porțile primei serii  a cursului de formare inițială destinat polițiștilor locali, cu funcții de execuție. Cursul, la care participă 32 de polițiști locali cu atribuții în domeniul ordinii publice și circulației rutiere,  va fi desfășurat pe o perioadă de 3 luni, iar participanții reprezintă Polițiile locale din Deva, Timișoara, Baia –Mare, Arad, Caransebeș, Gherla, Jibou, Petrila, Pecica, Moșnița Nouă. Pe durata a 3 luni, toți polițiștii locali vor participa la activități de instruire și practic-aplicative, planificate astfel încât să asigure formarea competențelor solicitate pentru această categorie profesională.

     Astfel, instituția noastră de formare continuă, în baza prevederilor Legii 155/2010 asigurarea formării inițiale pentru poliția locală.

 

 SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

     Anul 2019 înseamnă și autorizarea unui nou program formativ de către Autoritatea Națională a Calificărilor, prin Comisia Județeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din județul Hunedoara.

     Astfel, începând cu  06.05.2019, pe parcursul a 3 săptămâni, adică 90 de ore, se desfășoară prima serie a acestui curs autorizat. La această serie participă 21 cursanți din cadrul aparatului central și unităților teritoriale al M.A.I.. Cele 90 de ore de curs își propun să formeze competențele specifice standardului ocupațional asociat ”specialistului în domeniul securității și sănătății în muncă”, respectiv: organizarea activității de prevenire si protecție, stabilirea semnalizărilor de securitate si sănătate, instruirea personalului pe probleme de securitate şi sănătate în muncă, asigurarea echipamentelor individuale de protecție, prevenirea accidentelor de muncă şi menținerea stării de sănătate a personalului, investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. Cursul de finalizează cu un examen de absolvire, iar absolvenții for primi un certificat de autorizare ca și specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă, cod COR 226302.

 

 
APRILIE
INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE

     În cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. continuă programul formativ de specializare  ”Instructor în poligonul de tragere”. Acest curs vizează formarea competențelor de organizare și conducere a lecțiilor/ședințelor de tragere cu armamentul, în poligoane, pentru polițiștii și militarii desemnați să desfășoare asemenea activități, potrivit normelor în vigoare.

     Cursul se desfășoară pe durata a 4 luni și include 2 module de câte 2 săptămâni, cu frecvență, în cadrul centrului. În perioada 08.04 -19.04.2019 se desfășoară primul modul din cadrul acestui program formativ, iar cei 18 participanți reprezintă 4 inspectorate generale din cadrul M.A.I și 14 județe ale țării. Toate activitățile formative au un caracter aplicativ, realizându-se în poligonul de tragere și în simulatorul de trageri, cu pistolul și pistolul mitralieră.

 

CONVOCARE TEMATICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

     Fiind una dintre activitățile de formare profesională destinată actualizării informațiilor și legislației specifice unui anumit domeniu, convocarea tematică este utilizată pentru  reuni personalul M.A.I. responsabil de un domeniu în cadrul unităților teritoriale.

     Astfel, în perioada 01-05.04.2019, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat o  convocare tematică destinată lucrătorilor desemnați cu securitatea și sănătatea în muncă în cadrul unităților teritoriale. Prin urmare, pe parcursul a 5 zile, au fost dezbătute ultimele modificări legislative, au fost analizate procedurile aplicate și diferite studii de caz.

Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I a găzduit această activitate la care a participat personal din cadrul tuturor inspectoratelor teritoriale pentru situații de urgență din țară.

 
 
MARTIE
Responsabil de Mediu – un nou program formativ autorizat A.N.C. 

     În cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie se desfășoară, în perioada 11.03-22.03.2019, prima seria a cursului de perfecționare ”Responsabil de mediu”, curs organizat sub coordonarea Direcției Generale Logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autorizat de Autoritatea Națională a Calificărilor, cod COR 325710.

    La acest program formativ participă 15 cursanți din 14 județe ale țării, din cadrul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, inspectoratelor județene ale Jandarmeriei Române, instituțiilor de formare din cadrul M.A.I. și unități lor teritoriale ale Autorității Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

 

Depunerea jurământului de credință de către polițiști încadrați în cadrul C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie

     Astăzi, 25 martie, Ziua Poliției Române, a fost marcată de un eveniment deosebit în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. – Orăștie. Astfel, un ofițer și doi agenți de poliție, care au promovat examenul de încadrare directă în acest an, au depus jurământul de credință, în conformitate cu articolul 23 din Statutul Polițistului.

     În alocuțiunea rostită cu ocazia acestui moment deosebit, directorul centrului, domnul comisar-șef de poliție Ion Bogdan, a afirmat că depunerea Jurământului de Credință constituie angajamentul  polițistului de a respecta Constituția și legile României, un angajament ce urmează a fi onorat prin fapte pozitive de către fiecare, în fiecare zi a carierei de polițist.

 

Un nou stagiu de formare din cadrul proiectului Etică și integritate organizațională în M.A.I

     În perioada 26.03-29.03.2019, în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I se desfășoară un nou stagiu de formare din cadrul proiectului ”Etică organizațională și integritate în M.A.I.”, proiect destinat funcționarilor M.A.I. aflați la început de carieră din structurile de poliție, poliție de frontieră și imigrări din județele Arad și Gorj și implementat de Direcția Generală Anticorupție.

     Stagiul  beneficiază de participarea unui număr de 24 de lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Arad, Inspectoratului de de Poliție Județean Gorj, al Inspectoratului General pentru Imigrări și al Centrului de Formare Iniațială și Continuă al M.A.I.-Orăștie.

     Scopul proiectului „Etică organizațională și integritate în M.A.I.” este acela de a consolida un comportament etic și integru în asigurarea aplicării legii, iar prezentările tematice sunt susținute de ofițeri din cadrul Serviciilor Județene Anticorupție Arad, Gorj și Sălaj, stagiul fiind organizat la nivel regional. 

 
IANUARIE  

Inițierie pentru carieră a ofițerilor specialiști în cadrul I.G.S.U.

     În cadrul C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie se desfășoară, pe durata a 4 săptămâni, programul formativ destinat inițierii pentru carieră a ofițerilor încadrați direct ca ofițeri specialiști în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în specialitățile juridic, financiar, logistică, informatică și beneficiază de prezența unui număr de 33 participanți.

 

 

 

 

O nouă serie de perfecționare în domeniul protecției C.B.R.N., nivel I.

     Programul formativ de perfecționare ”Protecția CBRN NIVEL I”, cu durata de 2 săptămâni, destinat subofițerilor operativi din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, beneficiază de participarea a 28 de angajați ai acestor structuri, reducerea riscurilor de producere a incidentelor chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) şi a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase rămânând unul dintre domeniile prioritare în perfecționarea acestora.

 

 

 

Curs schimbarea specialității destinat subofițerilor din structurile militare ale M.A.I.

     Un nou program formativ destinat subofițerilor din structurile militare (Inspectoratele Județene de Jandarmi, Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Direcției Generale de Protecție Internă), vizează perfecționarea subofițerilor încadrați în M.A.I. care au schimbat specialitatea /profilul de muncă, fiindu-le necesară dobândirea de competențe pe linie logistică. La acest curs participă 20 de subofițeri și se desfășoară în perioada 07.01-18.01.2019.

 

 

 

Curs destinat reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul S.S.M.

     În perioada 07-11.01.2019 se desfășoară cursul de 40 de ore pentru reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, astfel că un număr de 19 angajați, din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vor fi instruiți cu privire la atribuțiile pe care le au în cadrul unităților teritoriale, respectiv  reprezentarea angajaților în ceea ce privește problemele referitoare la protecția securității și sănătății lucrătorilor în muncă.

 

 

 

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2018

     În data de 22.01.2019 s-a desfășurat activitatea de „Evaluare a rezultatelor profesionale obținute de către Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăștie în anul 2018”, care s-a desfășurat în prezența directorului adjunct în cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a M.A.I..

     La acțiune au fost invitați să participe reprezentanți din partea administrației publice locale și județene, precum și ai structurilor de ordine şi siguranţă publică care își desfășoară activitatea la nivelul judeţului Hunedoara.

     Rezultatele activităţilor profesionale, dobținute pe linia formării în anul 2018, au fost apreciate cu calificativele bine și foarte bine, atât de reprezentanţii din cadrul D.G.M.R.U, cât şi a invitaţilor.

     Pentru anul 2019 Centrul îşi propune diversificarea ofertei de formare profesională şi asigurarea calităţii superioare a programelor de formare organizate, precum şi continuarea dezvoltării bazei materiale necesare susţinerii procesului de învăţământ, mulţumind tuturor invitaţilor pentru prezenţă şi pentru aprecierile adresate.

 
Arhivă:  2018 │ 2017