Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Evenimente

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Subcomisar de poliție SIMEDREA IONELIA FLORIANA
Telefon: 0254.241.990;  Fax: 0254.247.521
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IANUARIE

Evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2018

     În data de 22.01.2019 s-a desfășurat activitatea de „Evaluare a rezultatelor profesionale obținute de către Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăștie în anul 2018”, care s-a desfășurat în prezența directorului adjunct în cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a M.A.I..

     La acțiune au fost invitați să participe reprezentanți din partea administrației publice locale și județene, precum și ai structurilor de ordine şi siguranţă publică care își desfășoară activitatea la nivelul judeţului Hunedoara.

     Rezultatele activităţilor profesionale, dobținute pe linia formării în anul 2018, au fost apreciate cu calificativele bine și foarte bine, atât de reprezentanţii din cadrul D.G.M.R.U, cât şi a invitaţilor.

     Pentru anul 2019 Centrul îşi propune diversificarea ofertei de formare profesională şi asigurarea calităţii superioare a programelor de formare organizate, precum şi continuarea dezvoltării bazei materiale necesare susţinerii procesului de învăţământ, mulţumind tuturor invitaţilor pentru prezenţă şi pentru aprecierile adresate.

 
Arhivă:  2018 │ 2017