Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Evenimente

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Subcomisar de poliție SIMEDREA IONELIA FLORIANA
Telefon: 0254.241.990;  Fax: 0254.247.521
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   
Ședința de evaluare a activității Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I.- Orăștie în anul 2017

          În data de 01.02.2018 s-a desfășurat activitatea de „Evaluare a rezultatelor profesionale obținute de către Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăștie în anul 2017”. Activitatea a fost onorată de prezența în rândul personalului centrului a domnului comisar-șef de poliție Minoiu Valentin, director adjunct în cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a M.A.I., a domnului Kiszely Fabius Tiberiu, prefectul județului Hunedoara, a domnului Vasilescu Sorin – vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, precum și a reprezentanților structurilor de ordine şi siguranţă publică din judeţ.

           Invitaţii prezenţi și-au exprimat aprecierea cu privire la eficienţa activităţilor desfășurate de către Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie pe segmentul derulătii programelor de formare profesională, subliniind rolul important al acestuia în domeniul creșterii gradului de pregătire teoretică și practică și a profesionalismului personalului participant la acestea.

Curs de inițiere în carieră specialitatea logistică și secretariat.

          Timp de 13 săptămâni, la Centrul de Formare Inițială  și Continuă al M.A.I.– Orăștie, 42 de subofițeri din cadrul a 20 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență și din cadrul unor unități speciale ale I.G.S.U,  participă la cursul de inițiere în carieră specialitățile logistică și secretariat.

          Programul de formare este destinat cadrelor militare subofițeri care au dobândit statutul de cadru militar prin încadrare directă sau transfer din instituțiile publice de apărare și securitate națională, pe funcții de execuție vacante, a persoanelor  cu studii corespunzătoare cerințelor postului din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Curs inițiere pentru ofițerii din cadrul I.G.S.U., specialitățiile psihologie și logistică.
 

         Centrul de Formare Inițială şi Continuă al M.A.I. – Orăștie desfășoară primul program formativ destinat cadrelor militare – ofițeri specialiști din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, logistică și psihologie, în perioada 22 ianuarie - 16 februarie 2018.

          Acest  program formativ se adresează ofițerilor încadrați direct în Ministerul Afacerilor Interne care au dobândit acest statut profesional, în calitate de specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului.

          La acest program formativ participă ofițeri din 13 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență, 1 ofițer din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și 1 ofițer de la Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență .

Curs de perfecţionare Protecţie C.B.R.N.- Nivelul I.

           Un număr de 25 ofiţeri şi subofiţeri specialişti în domeniul chimic, bacteriologic, nuclear şi de radiaţii participă la cursul de perfecţionare în domeniul C.B.R.N. (Chimic, Bacteriologic, Nuclear şi de Radiaţii). Obiectivul principal al programului formativ vizează perfecţionarea personalului din cadrul structurilor specializate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în identificarea celor mai adecvate soluţii de prevenire şi intervenţie.

Curs  de  perfecţionare Inspector  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

           Aflat la cea de a 12 - a serie de formare, cursul de „Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii   în   muncă”,   se   adresează   personalului   Ministerului   Afacerilor   Interne   care îndeplineşte atribuţii de lucrător desemnat sau membru al serviciului intern de prevenire şi protecţie a muncii.

          La acest program de formare profesională participă un număr de 23 cursanți din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

 

2 0 1 7

 O c t o m b r i e

 

O nouă serie de programe formative destinate personalul M.A.I.

 

          Începând cu data 30.10.2017 în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie se desfășoară o serie de programe formative, destinate personalului din structurile Ministerului Afacerilor Interne, în domeniile: Achiziții publice, Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, Managementul deșeurilor și Programare investițională. 

          Cursurile se adresează ofițerilor, subofițerilor și agenților de poliție din structurile specifice ale Direcției Generale Logistice, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

Stagiu de pregătire cu Inspectorii de muncă S.S.M. din structurile M.A.I.

          În perioada 9-13 octombrie 2017 în cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară o sesiune de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu reprezentanți ai inspectoratelor generale și A.N.R.S.P.S. din M.A.I..

          Programul de pregătire are o durată de 40 de ore și este destinat reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul S.S.M. din structurile M.A.I..

          Activitățile sunt conduse de comisar șef de poliție dr. Mădălina Gabriela Balint – director al Direcţiei Inspecţia Muncii din cadrul D.G.M.R.U. a M.A.I..

 S e p t e m b r i e

 

Curs de inițiere în carieră destinat agenților din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, seria a II-a.

 

          Începând cu data de 25.09.2017, timp de 13 săptămâni la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară Cursul de iniţiere în carieră a agenţilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, provenți prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare şi securitate naţională.La curs participă 25 agenţi, din cadrul a 9 unităţi a Inspectoratului General pentru Imigrări.

 O nouă serie de polițiști local se vor pregăti în cadrul C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie.

 

        Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, organizează în perioada 18.09 - 15.12.2017, cursul de formare iniţială a poliţiştilor locali - seria a III-a – 2016 -2017 cu competenţe în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

         La acest curs participă 75 poliţişti locali din judeţele Alba, Braşov, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Ilfov, Maramureş,  Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sibiu, Timişoara, Vaslui şi Vîlcea.

 Stagiul de pregătire pe linia S.S.M. cu personalul desemnat din Instituțiile Prefectului.
            Lucrătorii desemnaţi cu activitatea de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor din dacrul Instituţiilor Prefectului din peste 20 de județe se întâlnesc la Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie

          Stagiul de pregătire se v-a desfășura în perioada 04-08.09.2017 și are ca scop stabilirea direcţiilor prioritare de acţiune, în scopul eficientizării activităţii de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor, precum și identificarea neajunsurilor şi deficienţelor cu care se confruntă personalul de specialitate la nivelul Instituţiilor Prefectului, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru creşterea nivelului de securitate şi sănătate ocupaţională a personalului.

         Activitățile stagiului sunt coordonate de reprezentanţii conducerii Direcţiei Inspecţia Muncii din cadrul Direcţiei Generale Resurse Umane a M.A.I. comisar-şef de poliție dr. Balint Mădălina și subcomisar de poliție Ioniţă Ciprian.

 Curs de formare inițială pentru polițiștii locali cu funcții de conducere.
            În perioada  04-08.09.2017, în cadrul Centrului  de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. Orăștie, se desfășoară cursul de formare iniţială a poliţiştilor locali cu competenţe în domeniul ordinii şi liniştii publice, şi circulaţiei rutiere – modul management.

         La curs participă polițiști locali cu funcții de conducere din cadrul structurilor de poliție locală Lipova, Calafat și municipiul București, iar la final vor dobândi competențe de aplicare a cunoştinţelor şi regulilor de management  în context organizaţional.

 

 A u g u s t

 
Curs de perfecţionare în specialitatea Protecţia mediului, seria a II-a
 

           În perioada 28.08-08.09.2017, la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I.-Orăştie se desfăşoară cursul de perfecţionare cu specialitatea Protecția mediului, seria a II-a din anul de învățământ 2016-2017.

          Programul de formare profesională se adresează personalului din cadrul M.A.I. (ofițeri, agenți de poliție, subofițeri, personal contractual, funcționari publici) care își desfășoară activitatea în specialitatea Protecția mediului.

          La curs participă un număr de 20 de reprezentanți din cadrul instituții din țară aflate în subordinea M.A.I. care, la finalizarea programului vor dobândi competențe constînd în identificarea procedurilor și executarea de activități specifice privind protecția mediului în unitățile M.A.I.

 I u l i e

 
Curs de perfecţionare Protecţia CBRN - nivelul I, seria a II-a
           Timp de două săptamâni, în perioada 24.07-04.08.2017, în cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I.-Orăştie se desfăşoară cursul de perfecţionare ”Protecţia C.B.R.N.-Nivelul I”, seria a II-a.

          La acest program de formare profesională participă 21 de ofiţeri şi subofiţeri din cadrul a nouă unități ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

          Obiectivele propuse constau în perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi formarea competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de producerea evenimentelor C.B.R.N..

Sesiuni de informare privind prevenirea corupției la C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie.

 

         Activitatea de prevenire a corupției în rândul personalului din Ministerul Afacerilor Interne este un demers continuu și permanent, integrat viziunii  promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 și realizat cu sprijinul Direcției Generale Anticorupție din M.A.I., structură specializată în acest domeniu.

        În acest context, în data de 25.07.2017, în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din Orăștie s-au desfășurat două activități de instruire pe linia anticorupției destinate personalului M.AI. susținute de personal specializat din cadrul Direcției Generale Anticorupție, comisar-șef de poliție Cioinegel Eliazăr, din cadrul Direcției Prevenire a D.G.A. și comisar-șef de poliție Căpraru Valerică, șeful Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara. La aceste activități au participat 21 de polițiști, ofițeri cu funcții de conducere din cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din Orăștie, Poliției municipiului Orăștie și Poliției stațiunii Geoagiu, precum și personalul nou încadrat în anul 2017 în structurile menționate anterior.

Cursul de perfecţionare Protecţia C.B.R.N. - Nivelul I, destinat ofiţerilor și subofiţerilor specialişti în domeniul chimic, bacteriologic, nuclear şi de radiaţii.

 

           În perioada 24.07- 04.08.2017, în cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie se desfășoară cursul de perfecţionare ”Protecţia CBRN- Nivelul I”, seria a - II- a. La curs participă 21 de ofiţeri şi subofiţeri din cadrul a 12 Inspectorate Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă  şi a unor unităţi speciale din cadrul I.G.S.U.

Curs de iniţiere în carieră în specialitățile logistică, pază, securitate şi sănătate în muncă şi secretariat, destinat agenţilor de polție proveniți din încadrare directă.

 

            Începând cu data 10.07.2017, pemtru o perioadă de 13 săptămâni, la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară cursul de iniţiere în carieră pentru agenții de poliție, profilul logistică/pază/ securitate şi sănătate în muncă şi secretariat, care au dobândit acest statut profesional, prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, a persoanelor  cu studii corespunzătoare cerinţelor postului.

Curs de schimbare a specialităţii/profilului de muncă - logistică pentru agenţii de poliție și subofiţerii încadraţi în structurile de logistică ale M.A.I..

 

             În perioada 10-21.07.2017, în cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, se desfăşoară cursul de schimbare a specialităţii/ profilului de muncă specialitatea logistică, seria a-III-a, care se adresează agenţilor de poliție și subofiţerilor, încadraţi în structurile de logistică ale M.A.I..

 I u n i e

 
Curs de perfecționare - Programare investiţională derulat în premieră la C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie
 

          Începând cu data 26.06.2017,  timp de 2 săptămâni la  Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară cursul de perfecţionare ”Programare investiţională”. Programul de formare se adresează personalului din structurile de logistică ale M.A.I. care desfăşoară activităţi pe linia programării investiţionale, respectiv privind derularea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii.

Curs de inițiere în carieră destinat agenților din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări
 

           În perioada 26.06 – 22.09.2017 în cadrul  C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie se derulează cursul de iniţiere în carieră a agenţilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, care au dobândit acest statut profesional, prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, a persoanelor  cu studii corespunzătoare cerinţelor postului.

Noi programe de formare profesională organizate la C.F.I.C. al M.A.I. Orăștie

      Începând cu data 12.06.2017 la Centrul de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. - Orăștie se desfășoară pentru prima dată cursul de inițiere în carieră în specialitățile Logistică și Psihologie. Cursul este destinat ofițerilor proveniți din încadrare directă sau prin transfer din instituțiile publice de apărare și securitate națională și are o durată de 4 săptămâni.

     Cu aceiași dată se desfășoară și cursul de schimbarea specialității/profilului de muncă agenți specialitatea logistică, seria a II-a 2016 - 2017, cu o durată de 10 zile.

      La aceste cursuri participă 50 ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul unităților Ministerului Afacerilor Interne.

 M a i 

 
Doi polițiștii încadrați din sursă externă la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie au depus jurământul de credinţă.
 

       Marţi, 16 mai  a.c., un ofiţer şi un agent de poliţie care au promovat examenul de încadrare din sursă externă, în acest an, au depus jurământul de credinţă, în conformitate cu articolul 23 din Statutul Poliţistului. 

       În alocuţiunea rostită cu ocazia acestui moment deosebit, directorul centrului comisar -şef de poliţie Ion Bogdan a afirmat că depunerea Jurământului de Credinţă constituie angajamentul sacru al poliţistului faţă de Constituţie şi legile României, angajament ce urmează a fi onorat prin fapte pozitive de către fiecare, prin conduita sa individuală

Un număr de 50 de polițiști locali se vor pregăti la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. 
 

        Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, organizează în perioada 08.05 - 06.08.2017, cursul de formare iniţială a poliţiştilor locali cu competenţe în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere seria a II- a.

La acest curs participă 50 poliţişti locali din cadrul a 19 primării care au solicitat şi sunt beneficiarele acestui gen de pregătire din cadrul judeţelor Arad, Alba, Argeş, Braşov, Cluj, Covasna, Gorj, Ilfov, Mureş, Satu Mare şi Hunedoara.

        Cursurile cu o durată de 13 săptămânii, se desfăşoară pe module astfel:

Modulul 1 – Pregătire generală, unde se vor studia probleme de comunicare profesională, aplicarea normelor de conduită profesională, utilizarea armamentului din dotare şi probleme de legislaţie.

Modulul 2 – Ordine publică, unde se va pune accent pe aplicarea unor tehnici şi tactici de intervenţie profesională, precum şi aplicarea unor proceduri specifice de ordine publică, constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor.

Modulul 3 – Circulaţia pe drumurile publice, care aduce în atenţia cursanţilor aspecte privind legislaţia în domeniu, constatarea faptelor contravenţionale în domeniul circulaţiei publice şi aplicarea unor proceduri specifice.

Sesiune de pregătire a lucrătorilor cu atribuții în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
 

        În conformitate cu Graficul cursurilor/ programelor pentru formarea personalului din M.A.I. organizate la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie în anul de învăţământ 2016- 2017, în perioada 02-05.05.2017, în cadrul centrului se va desfăşura stagiul de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a lucrătorilor desemnaţi pentru executarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a sănătăţii personalului din unităţile subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

        La acestă sesiune de pregătire, participă 44 ofiţeri şi subofiţeri din unităţile subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

        Obiectivul general al sesiunii de pregătire fiind stabilirea unui mod unitar de interpretare, aplicare şi respectare a actelor legislative în vigoare, a prevederilor ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor specifice emise, necesare desfăşurării corecte a activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a sănătăţii personalului.

        Activităţile vor fi conduse de comisar şef de poliţie dr. Mădălina Gabriela Balint – director al Direcţiei Inspecţia Muncii din cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne şi vor fi susţinute de formatori / specialişti din cadrul Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Inspecţia Muncii, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Medical Judeţean Cluj şi instructorii centrului.

 A p r i l i e

 
Curs de perfecţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 

       În perioada  24.04  - 12.05.2017, la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie se desfăşoară cursul de perfecţionare, „Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, cod COR 325723, autorizat de Agenţia Naţională a Calificărilor - Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din judeţul Hunedoara.

       La acest curs, participă un număr de 22 ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie şi personal din compartimentele responsabile cu activitatea de securitate şi sănătate în muncă din cadrul Secretariatului General şi Corpul de control al Ministerului Afacerilor Interne, Direcţiei Generale de Logistică, Inspectoratului General de Aviaţie, Inspectoratelor Judeţene de Poliţie, Jandarmerie, Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, Academia de Poliţie precum şi din cadrul Instituţie Prefectului.

Curs de specializare pe linia formării continue, specializarea Instructor în poligonul de tragere.
 

       Începând de luni 03.04.2017 pe o perioadă de două săptămăni în cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară cursul de pregătire în domeniul „Instructor în poligonul de tragere” - cu durata 4 săptămâni, împărţit în 2 module cu durata de câte 2 săptămâni la care participă ofiţeri din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene şi a Inspectoratelor de Poliţie Judeţene. Cursanţii vor desfăşura activităţi de învăţământ în domeniul conducerii acţiunilor de pregătire şi executare a şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, de către personalul unităţilor M.A.I. din care provin aceştia.

Curs de inițiere în carieră pentru ofiţerii de poliție, specialitățile logistică, securitate şi sănătate în muncă şi pază.
 

       Începând de luni 03.04.2017, în cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară cursul de iniţiere în carieră pentru ofiţerii de logistică, securitate şi sănătate în muncă şi pază, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţie de Frontieră - Iaşi, Institutul de Studii pentru Ordine Publică  Bucureşti, Inspectoratului General al Poliţie de Frontieră - Direcţia Logistică şi Garda de Coastă.

      Cursul pentru iniţierea în carieră se adresează ofiţerilor care au dobândit acest statut profesional, prin încadrare directă sau transfer din instituţiile publice de apărare şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante, de poliţist, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului.

 M a r t i e

 
Sesiune de pregătire a lucrătorilor cu atribuții în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din structurile Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
 

         În perioada 20 - 24.03.2017, în cadrul Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se va desfăşura o sesiune de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

       La acestă sesiune de pregătire, participă 56 ofiţeri şi subofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi unităţile subordonate acestuia, cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

       Obiectivul general al sesiunii de pregătire fiind stabilirea unui mod unitar de interpretare, aplicare şi respectare a actelor legislative în vigoare, a prevederilor ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor specifice emise, necesare desfăşurării corecte a activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a sănătăţii personalului.

       Activităţile vor fi conduse de comisar de poliţie dr. Mădălina Gabriela Balint – director al Direcţiei Inspecţia Muncii din cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a M.A.I. şi vor fi susţinute de formatori / specialişti din cadrul Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Inspecţia Muncii, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Centrul Medical Judeţean Cluj şi instructorii centrului.

O nouă serie de polițiști locali se vor pregăti la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, organizează în perioada 13.03 - 09.06.2017, cursul de formare iniţială a poliţiştilor locali cu competenţe în domeniul ordinii şi liniştii publice şi circulaţiei rutiere.
 

        La acest curs participă 50 poliţişti locali din judeţele Arad, Constanţa, Timişoara, Sibiu şi Hunedoara, cursurile cu o durată de 13 săptămânii, se desfăşoară în sistem modular, astfel:

Modulul 1 – Pregătire generală, unde se vor studia probleme de comunicare profesională, aplicarea normelor de conduită profesională, utilizarea armamentului din dotare şi probleme de legislaţie.

Modulul 2 – Ordine publică, unde se va pune accent pe aplicarea unor tehnici şi tactici de intervenţie profesională, precum şi aplicarea unor proceduri specifice de ordine publică, constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor.

Modulul 3 – Circulaţia pe drumurile publice, care aduce în atenţia cursanţilor aspecte privind legislaţia în domeniu, constatarea faptelor contravenţionale în domeniul circulaţiei publice şi aplicarea unor proceduri specifice.

Noi programe de formare profesională în oferta educațională a Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. Orăștie.
 

         Începând cu data 06.03.2017 la  Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară pentru prima dată două noi cursuri, respectiv de iniţiere în carieră-agenţi logistică cu o durată de 4 săptămâni şi cursul de perfecţionare în domeniul gestionarii, păstrarii şi manipularii armamentului, muniţiei şi tehnicii speciale cu durata de 10 (zece) zile. Totodată începând cu aceeiaşi dată se mai defăşoară şi cursul de specializare pază şi protecţie pentru agenţi/subofiţeri din structurile M.A.I. – seria  a III-a - cu durata de 10 (zece) zile.

          La aceste cursuri participă 43 subofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul Direcţiei Generale Logistice, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră  şi Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

 F e b r u a r i e

 
Curs de perfecţionare ”Protecţia CBRN - Nivelul I”, destinat ofiţerilor, subofiţerilor și specialiştilor în domeniul chimic, bacteriologic, nuclear şi de radiaţii (C.B.R.N.)
 

       În conformitate cu graficul cursurilor  pentru anul 2016 – 2017 la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, în perioada 27.02.- 10.03.2017, se desfăşoară cursul de perfecţionare ”Protecţia CBRN- Nivelul I”, cu ofiţerii, subofiţerii specialişti în domeniul chimic, bacteriologic, nuclear şi de radiaţii, seria a - I- a.

        La acest curs participă 25 de ofiţeri şi subofiţeri din cadrul a 13 Inspectorate Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă  precum şi din cadrul unor unităţi speciale ale I.G.S.U.

       Obiectivele cursului constau în perfecţionarea cunoştinţelor teoretice şi formarea competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor ce revin personalului de specialitate, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, determinate de producerea evenimentelor  C.B.R.N.

Curs de perfecţionare ”Managementul deşeurilor” seria I, 2016-2017
 

      În conformitate cu graficul cursurilor /programelor privind formarea  personalului din Ministerul Afacerilor Interne în perioada 13 - 24.02.2017, la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. - Orăştie se desfăşoară cursul de perfecţionare, în specialitatea managementul deşeurilor, cu o durată de 2 (două) săptămâni.

         Obiectivul cursului fiind actualizarea, aprofundarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului generale şi specifice de către personalul participant, din perspectiva noilor solicitări profesionale.

          La acest curs participă  ofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari şi subofiţeri din cadrul Direcţiei Generale Comunicaţi şi Tehnologia Informaţiei, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romăne, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Prefectura Bucureşti.

          Activităţile instructiv-formative specifice sunt susţinute de specialişti ai Direcţiei Generale de Logistică al M.A.I. şi instructori/formatori de poliţie din cadrul C.F.I.C al M.A.I.

          Finalizarea cursului va consta în desfăşurarea unor examene scrise şi orale, iar în urma promovării acestora, participanţii vor obţine certificate de absolvire.

 

Curs de perfecţionare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă         

           În perioada  06 - 24.02.2017, la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie se desfăşoară cursul de perfecţionare, „Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, cod COR 325723, autorizat de Agenţia Naţională a Calificărilor - Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din judeţul Hunedoara.

           Cursul se adresează personalului Ministerului Afacerilor Interne în vederea specializării în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru desfăşurarea activităţilor de lucător desemnat sau membru al serviciului intern de prevenire şi protecţie.

           La programul de formare profesională participă un număr de 23 de cursanti, ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie şi personal din compartimentele responsabile cu activitatea de securitate şi sănătate în muncă din cadrul, Direcţiei Generale de Protecţie Internă, Direcţiei Generale Logistice, Inspectoratelor Judeţene de Poliţie, Jandarmerie, Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului de Psihosociologie al M.A.I., precum şi cadrul Spitalului M.A.I.- Prof.Dr. Dimitrie Gerota.

          Activităţile didactice vor fi asigurate de instructori de specialitate din cadrul Direcţiei Inspecţia Muncii a M.A.I., şi ofiţerii specialişti din cadrul centrului.

 I a n u a r i e

 
Curs de schimbarea a specialităţii/profilului de muncă pentru ofiţerii de logistică din structurile M.A.I..
 

        Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. – Orăştie, organizează în perioada 30.01 - 10.02.2017, cursul de schimbarea a specialităţi/profilului de muncă pentru ofiţierii  de logistică din structurile M.A.I.

         La curs participă ofiţeri din 8 judeţe, din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, cărora li s-a schimbat specialitatea/profilul de muncă.

         Obiectivele acestui curs vizează dobândirea şi dezvoltarea competenţelor specifice ofiţeriilor din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care își desfășoară activitatea în domeniul logistic, având de dobândit competenţe în aplicarea legislaţiei, procedurilor specifice şi realizarea activităţilor de resort, precum şi în executarea unor acţiuni din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Evaluarea activităţii desfăşurate de Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. în anul 2016

 

         În data de 27.01.2017, a avut loc „Evaluarea activităţii Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al M.A.I. pe anul 2016”. La această activitate de evaluare au participat, domnul Ungur Valer prefectul judeţului Hunedoara, subprefectul judeţului, reprezentanţi ai structurilor de ordine şi siguranţă publică din judeţ, iar din cadrul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne, domnul chestor principal de poliţie Burciu Ion.

      În alocuţiunea sa, directorul centrului, domnul comisar-şef de poliţie Ion Bogdan, a evidenţiat rolul și locul important pe care îl reprezintă astăzi C.F.I.C. Orăștie, pe segmentul organizării și desfășurării unor programe formative destinate personalului Ministerului Afacerilor Interne dar și al Poliţiei locale.

       În anul 2016, un număr de 570 ofiţeri, agenţi, subofiţeri şi funcţionari publici au absolvit cursurile de formare profesională organizate la nivelul Centrului.

      Domnul chestor principal de poliţie Burciu Ion, a arătat că materialul de evaluare prezentat, reflectă întocmai activitatea desfăşurată de Centru în anul 2016 şi constată că rezultatele sunt tot mai vizibile, mai bune, mai performante şi creează imagine pozitivă ministerului prin pregătirea diverselor categorii de personal, adresând totodată mult succes în activitatea profesională și în anul 2017.

        În încheiere, domnul comisar-şef Ion Bogdan a menţionat că pentru anul 2017, Centrul îşi propune, diversificarea ofertei de formare profesională şi asigurarea calităţii superioare a programelor de formare organizate şi continuarea dezvoltării bazei materiale necesare susţinerii procesului de învăţământ, mulţumind tuturor invitaţilor pentru prezenţă şi pentru aprecierile adresate.