Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Evenimente

PURTĂTOR DE CUVÂNT
Comisar de poliție SIMEDREA IONELIA FLORIANA
Telefon: 0254.241.990;  Fax: 0254.247.521
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IULIE

Schimbare de specialitate/profil de muncă – logistică – agenți de poliție

          În conformitate cu O.M.A.I. nr. 140 din 2016, cu modificările și completările ulterioare, Graficul cursurilor pentru anul de învățământ 2019-2020, în perioada 20.07.2020 – 18.09.2020, în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din Orăștie se desfășoară programul formativ ”Schimbarea specialității /profilului de muncă” destinat agenților de poliție din cadrul structurilor logistice ale Ministerului Afacerilor Interne. Respectând în totalitate prevederile legislative referitoare la prevenirea infecției cu virusul SARS-COV-2, acest program formativ este organizat ”la distanță”, toți cei 20 de agenți de poliție parcurgând tematica  prin intermediul platformei educaționale ”Moodle” și a aplicației electronice Microsoft Teams. La cest curs participă agenți de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliție de Frontieră (7 agenți de polițe), Inspectoratului General pentru Imigrări ( 2 agenți de polițe), Direcția Generală Pașapoarte (2 agenți de poliție),  Direcția Generală Anticorupție (3 agenți de poliție), Direcții generale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne- Direcția Generală Logistică, Direcția Achiziții Publice și Direcția Medicală.

           Programul formativ implică studiu individual, activități aplicative asistate și evaluări. Prin forma de organizare și planificarea interacțiunilor cu cursanții, programul va asigura schimbarea domeniului de competență a cursantului și  necesitatea familiarizării  acestuia  cu  proceduri specifice noului domeniu de activitate.

MODULUL DE MANAGEMENT DESTINAT POLIȚIȘTILOR LOCALI CU FUNCȚII DE CONDUCERE

          În conformitate cu Graficul cursurilor pentru anul de învățământ 2019-2020, în perioada 06-10.07.2020, în cadrul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I. din Orăștie s-a desfășurat programul formativ ”MANAGEMENT” destinat polițiștilor locali cu funcții de conducere. Respectând în totalitate prevederile legislative referitoare la prevenirea infecției cu virusul SARS-COV-2, acest modul a fost organizat online, toți cei 15 polițiști locali parcurgând tematica ”la distanță”, prin intermediul platformei educaționale ”Moodle” și a aplicației electronice Microsoft Teams. La cest modul s-au înscris și au participat polițiști locali din Suceava, Galați, Timișoara, Arad și Odorheiu Secuiesc.

          Organizarea și desfășurarea programului formativ a însemnat o provocare atât pentru formatorii Centrului, cât și pentru cursanți. Am putut constata o reală implicare a cursanților, care au propus teme interesante pentru aplicațiile practice și au adus în dezbatere spețe de interes general. Considerăm că, fiind prima activitate organizată în acest mod, a fost o activitate reușită, bazată pe o implicare activă, atât a formatorilor, cât mai ales a cursanților.

M.A.I., aproape și împreună, în fața apelor

         În ultima zi a lunii iunie și în prima zi a verii, într-o atmosferă toridă, polițiști din cadrul Centrului de Formare Continuă al M.A.I din Orăștie, unitate a aparatului centrul al M.A.I,  au făcut, încă o dată , dovada spiritului de solidaritate care îi caracterizează.

        Astfel, 13 ofițeri și agenți de poliție, precum și personal contractual au participat la decolmatarea căilor de acces –șanțuri și rigole, curățarea unor fântâni, precum și la dezafectarea unor anexe gospodărești pentru 3 familii din localitatea Vața de Jos, județul Hunedoara, localitate serios afectată de inundațiile ultimelor zile. Sprijinul nostru a fost unul voluntar, intervenind cu 2 autospeciale și o motopompă, iar beneficiarii acestui sprijin sunt cele 8 persoane, cu vârste cuprinse între 50 și 78 de ani, membrii ai familiilor afectate.

         Consecvenți misiunii noastre, aceea de a fi în comunitate și parte a comunității, am desfășurat o acțiune punctuală, dincolo de specificul activității obișnuite – aceea de formare profesională a personalului M.A.I, subliniind încă o dată că personalul Centrului de Formare Inițială și Continuă al M.A.I din Orăștie este capabil să se adapteze oricăror misiuni al căror scop este protejarea și sprijinirea semenilor.

 

 

 

 

 
 
 
IANUARIE

SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

     Anul 2020 a debutat cu a II-a seria a programului formativ autorizat de către Autoritatea Națională a Calificărilor, prin Comisia Județeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din județul Hunedoara, astfel că, începând din 13.01.2020, pe parcursul 90 de ore, se desfășoară cursul de ”Specialist în doemeniul securității și sănătății în muncă”. La această serie participă 28 cursanți din cadrul aparatului central și unităților teritoriale al M.A.I..

     Programul formativ formează competențele specifice standardului ocupațional asociat ”Specialistului în domeniul securității și sănătății în muncă”, astfel încât, la nivelul unităților teritoriale, prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă a personalului M.A.I. să fie implementate. Cursul de finalizează cu un examen de absolvire, iar absolvenții for primi un certificat de autorizare ca și specialiști în domeniul securității și sănătății în muncă, cod COR 226302.

    

STAGIUL DE FORMARE – APLICAREA MĂSURILOR PREVENTIVE – REȚINEREA

     Un program formativ cu caracter de noutate, destinat agenților și ofițerilor din cadrul structurilor operative ale Poliției Române care au calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare, stagiul se desfășoară în perioada 15-17.01.2020.

     Proiectat pe durata a 3 zile, stagiul de formare oferă posibilitatea cursanților să parcurgă tematica în mod interdisciplinar, interactiv, lucrând individual și în echipe, exersând roluri și dezvoltând competențe, fiind antrenați în diferite situații specifice ce pot fi întâlnite pe timpul executării diferitelor atribuții funcționale, iar activitatea se  centrează pe aspectele referitoare la parcurgerea activităților prevăzute în Codul de Procedură Penală corelate cu măsura preventivă – reținerea.

La acest stagiu participă 12 ofițeri și agenți de poliție din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție Suceava, Botoșani, Arad, Vrancea, Cluj, Bacău și Gorj.

 
 
Arhivă: 2017  2018  2019