Orăștie, str. Armatei, nr. 16
cod. 335700, Județul Hunedoara
secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro
Telefon  +40 254 241 990

Despre noi

Centrul de Formare Inițială și Continuă este o instituție de învățământ din subordinea Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I..

Misiune

Promovează o abordare comună și în comun a provocărilor viitorului pentru personalul din structurile M.A.I.

Servicii

Programele formative din Oferta noastră educațională, se adresează personalului din instituțiile subordonate M.A.I.

Certificare

La finalizarea programelor de formare se acordă certificate, atestate sau adeverințe de absolvire

Centrul de Formare Inițială și Continua al M.A.I. Orăștie scoate la concurs, prin încadrare directă 2 posturi de ofițeri și 1 post de agent.

Formare inițială

Personalul din cadrul M.A.I. - specialitatea logistică, Polițiștii locali din structurile de ordine publică și circulație rutieră și Management poliţie locală

Formare continuă

Cursuri pentru schimbarea specialității /profilului de muncă, de specializare pe linia formării continue pe post, reintegrare profesională și de perfecţionare

Stagii de pregătire

Capacitate și resurse pentru organizarea și găzduirea activităților de programe formative (stagii de pregătire, conferințe, seminarii, simpozioane, workshop-uri)

C.F.I.C